Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Algieria - informacje podstawowe

Liczba mieszkańców - 40 969 443

Powierzchnia - 2 381 741 km² ( 10. na świecie)

Gęstość zaludnienia - 17 osób/km²

PKB całkowite - 175,5 mld USD

PKB na osobę - 4 225 USD

PKB (PSN) Parytet siły nabywczej - 629 mld USD

Parytet siły nabywczej / osobę - 15 150 USD

Gospodarka

Algieria należy do eksporterów ropy naftowej i gazu ziemnego wydobywanych na Saharze i transportowanych rurociągami do portów: Arziw, Dżidżili i Bidżaja. Ponadto wydobycie fosforytów, cynku, ołowiu, miedzi, węgla kamiennego, soli kamiennej, gipsu, rtęci (4. miejsce na świecie w wydobyciu), uranu i rud żelaza, Elektrownie opalane ropą i gazem ziemnym. Przemysł rafineryjny, środków transportu, metalowy, elektroniczny, cementowy i chemiczny; rzemiosło. Transport samochodowy i kolejowy; żegluga kabotażowa

Rolnictwo

Okres wegetacyjny w Algierii trwa cały rok.

Powierzchnia użytków rolnych - 41,4 mln ha

Powierzchnia upraw - 8,5 mln ha

Powierzchnia gruntów nawodnionych -2 mln ha

Ponad 1 mln farm

95% wyposażenia do produkcji rolnej z importu

25% populacji pracuje w rolnictwie

Uprawa zbóż, oliwek, winorośli, pomarańczy, mandarynek i pomidorów. Hodowla owiec, kóz, wielbłądów, bydła; rybołówstwo

 Witamy w Centrum Ekologii i Promocji Gospodarczej!                        

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa do udziału w międzynarodowym​ systemie transferu technologii, maszyn i urządzeń, kompletnych linii technologicznych, wiedzy i umiejętności

                                              bezpośrednio od producenta do kontrahenta

Współpraca ta może rozwijać się nie tylko w zakresie sprzedaży gotowych technologii i linii produkcyjnych, ale również w zakresie wspólnych przedsięwzięć czy  inwestycji w produkcję, handel czy badania naukowe w danych krajach - lub bezpośrednio w Polsce, w oparciu o środki własne potencjalnych partnerów, czy też kapitały zewnętrzne.

Zapraszamy do udziału w następujących programach:

  • Międzynarodowy system transferu technologii, produktów i usług
    Schemat działania systemu opartego o portal jest niezwykle prosty. Jest to z jednej strony baza ofert firm zgłaszających się do współpracy, a z drugiej strony baza zapytań ofertowych i potrzeb przychodzących z wielu krajów świata.                                                                      ,
    Zgłoszenia ofert do portalu jest bezpłatne, natomiast opłaty za udział w programie będą ponoszone w momencie realizacji zawartych za pośrednictwem portalu kontraktów, w wysokości prowizji ustalonej w umowie ze zgłaszająca ofertę firmą, ale wyłącznie po otrzymaniu wpłat od kontrahentów ...                                                                                                                                                                                                                                                       więcej informacji

  • Program "Made in Algieria"  - tworzenie firm polsko-algierskich produkujących na potrzeby krajowe i eksportowe na terenie Algierii i Polski

Algieria, podobnie jak to osiągnęła Polska, aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na rynku lokalnych konsumentów , dąży za wszelka cenę do rozwoju własnej produkcji krajowej. Dotyczy to praktycznie całego obszaru gospodarki. Każde rozwiązanie które prowadzi do tego celu jest wspierane przez rząd algierski. Polskie firmy mają wielkie możliwości   eksportu na rynek algierski własnych technologii i rozwiązań, maszyn , linii technologicznych, produktów i usług.

Istnieje wiele form wsparcia stosowanych przez rząd algierski, algierskie instytucje powołane do tego celu, czy samorządy lokalne - i wiele rozwiązań, które mogą być wykorzystane w rozwoju tych właśnie form współpracy, które jednocześnie zmniejszają do minimum lub całkowicie ograniczają ryzyko inwestycyjne, dając szansę ekspansji polskim firmom na algierskim rynku ...                                                                                                                                                                                         więcej informacji

  • Program "Farma Pilotażowa" - tworzenie farm i ferm polsko-algierskich, rolniczych i hodowlanych

W świetle współczesnych badań w zakresie uwarunkowań eksportu i jego promocji, proponowane przedsięwzięcie jest jedną z najbardziej skutecznych form, kumulującą w swojej istocie wszystkie elementy podstawowych działań marketingowych i promocyjnych ...                          więcej informacj

 

  • Program "Przetargi" - udział w przetargach na terenie Algierii

Firmy polskie mogą przystępować do przetargów międzynarodowych w Algierii bezpośrednio, indywidualnie lub w konsorcjach oraz do przetargów krajowych wspólnie z partnerem algierskim lub jako jego poddostawca np. technologii, maszyn i urządzeń czy innych produktów. Każde uczestnictwo w przetargach powinno być dokładnie przemyślane i uprzednio przygotowane                                                                                                                                                                  więcej informacji

  • Współpraca naukowo-badawcza Instytutu Rozwoju i Studiów Strategicznych IDES / Institut de développement et des études stratégiques

Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych prowadzi badania na rzecz zrównoważonego rozwoju wszelkich dziedzin gospodarki Algierii  ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa, hodowli i przetwórstwa rolno-spożywczego.

Misją Instytutu jest wdrażanie innowacyjnych rozwiązań na farmach i fermach pilotażowych oraz nowoczesnych technologii w przemyśle spożywczym i przetwórstwie rolno-spożywczym w Algierii.

Szczególna uwaga poświęcana jest również procesom rozwoju krajowej produkcji algierskiej we współpracy z polskimi firmami , prowadzenie wspólnych badań  naukowych i praktycznych wdrożeń wyników tych badań na terenie Polski i Algierii.                                        więcej informacji


.

Zainteresowane współpracą firmy prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego poniżej:

Pola oznaczone * są wymagane.

Dziękujemy